مهندسان صنایع زرند
بزرگ فکر کنیم،کوچک قدم برداریم
درباره وبلاگ


با سلام
این وبلاک در جهت ارتباط مهندسان صنایع و تبادل دانش صنایع ایجاد گردید. امید است با حضور علاقه مندان دانش صنایع در جهت به روز بودن دانسته های این علم قدم برداریم.جهان در دستان مهندسان است و مهندس کسی است که بتواند هر روز ایده های جدید ارائه کند . "انیشتن "

مدیر وبلاگ : محمد صیفوری
نظرسنجی
مشکل اصلی بهره وری پایین صنایع ایران چیست؟
شرح وظایف مدیر پروژه

 

1-     مطالعه و تهیه Scope کار پروژه ارجاع شده

2-     تهیه برنامه کلی پروژه با همکاری برنامه‌ریزی و تعیین منابع لازم جهت انجام پروژه

3-     تهیه بودجه و پیش‌بینی هزینه‌های پروژه و اخذ تائید هیات عامل با همکاری برنامه‌ریزی

4-   تهیه منشور پروژه که موافقتنامه ای به منظور شفاف سازی و مشخص کردن عوامل مهم و حیاتی در اجرای پروژه بر اساس قرارداد با کارفرما می باشد.

5-     ارجاع کار به واحدهای مجری پروژه مانند E ، P و C طبق برنامه‌های تهیه شده

6-      پیگیری انجام کارها از نظر کمی و کیفی در واحدهای مختلف

7-     تائید کلیه اسناد فنی و اسناد مالی پروژه و تهیه حیطه اختیارات واحدهای مرتبط

8-     تامین و سازماندهی نفرات لازم برای اجراء پروژه و شرح وظایف نفرات

9-     تهیه فرم حدود اختیارات نفرات کلیدی پروژه

10-  پیگیری مکاتبات با کارفرما، صورت‌وضعیتهای ارسالی به کارفرما و  رسیدگی نهایی به  صورت‌وضعیتهای پیمانکاران

11-  پیگیری عملیات اجرایی، ساخت و خرید و ...  و تهیه گزارشات لازمه برای هیات عامل

12-  انجام تمهیدات لازم جهت بهینه ‌سازی قیمتها و روشهای اجرای پروژه جهت هرچه بهتر انجام شدن پروژه و توجیه هیات عامل

13-   رسیدگی به استخدام نیروهای اجرایی لازم برای پروژه

14-  اخذ نقطه تظرات کارفرما و هیات عامل و اعمال آن در پروژه‌

15-   تائید مدارک خریدها و سفارشات پروژه

16-    تحویل قسمتهای اجراء شده پروژه و انتقال به مرحله بعدی تا پایان کار راه‌اندازی

 

 

 

وظایف سرپرست کارگاه

 

1-      انجام وظایف اجرایی زیرنظر مدیر پروژه و زمانبندی پروژه

2-     انجام مکاتبات لازم با کارفرما و نظارت

3-     مدیریت بر عملیات پیمانکاران از طریق سرپرست  فنی و اجرایی

4-     بررسی و رفع مشکلات فنی پروژه با همکاری دفتر فنی پروژه

5-     رسیدگی کامل به مسایل بهداشت و ایمنی صنعتی و آموزش در سایت

6-      تامین مواد و متریال مورد نیاز

7-     دریافت گزارشات مالی ماهیانه از واحد مالی سایت درخصوص هزینه های سایت و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مدیر پروژه

8-     نظارت بر چگونگی تامین و  انبارش و مصرف کالا در سایت

9-     بررسی و تایید گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه تهیه شده توسط برنامه ریزی و کنترل پروژه

10-   تهیه مقادیر و مدارک لازم جهت ارائه به مدیر پروژه برای تهیه صورت ‌وضعیت برای کارفرما

11-  تهیه گزارشات کمی و کیفی و صورت‌جلسات و صورت ‌مجالس لازم


        شرح فعالیتهای برنامه ‌ریزی و كنترل پروژه

 1-      تهیه برنامه زمانبندی كلی پروژه‌ با توجه به موارد قرارداد

2-     تعیین حدود برنامه‌های فرعی مربوط به طراحی، تداركات و امور اجرایی پروژه با توجه به برنامه كلی پروژه

3-    كنترل برنامه‌های زیرپروژه‌ با استفاده از گزارشات مسئولین برنامه‌ریزی واحدهای ذیربط

4-     تعیین بودجه پروژه‌  و مقایسه با هزینه‌های انجام شده

5-    تهیه گزارشات پیشرفت فیزیكی و هزینه‌ای پروژه‌ جهت مدیریت پروژه و نظارت و كارفرما

6-     جمع آوری اطلاعات برای تهیه صورتوضعیتها جهت ارائه به  كارفرما با توجه به عملیات انجام شده

 

           شرح وظایف تامین تجهیزات

 

1-     شناسایی پیمانكاران خرید و ساخت و اعلام به مدیر پروژه

2-     انجام مناقصات

3-     عقد قرارداد با پیمانكاران خرید و ساخت با هماهنگی امور قراردادها با تایید مدیر پروژه

4-     بازرسی بر حسن انجام خرید و ساخت در مقاطع مختلف از طریق مشاورین و نظارت

5-     هدایت هزینه های تامین بر اساس مقدار نقدینگی و رضایت پیمانكاران و تامین كنندگان

6-       انجام خریدهای داخلی و خارجی و ساخت با تایید مدیر پروژه

7-     ارائه سایر خدمات فنی به واحدهای اجرایی مانند حمل‌و‌نقل تجهیزات ، بیمه، ترخیص كالا و ...

8-     برنامه‌ریزی جزئی خریدها و ساختها مطابق برنامه‌های اصلی امور برنامه‌ریزی

9-     ارائه گزارشات پیشرفت هفتگی و ماهیانه از  فعالیتهای خرید و ساخت به برنامه ریزی

10- تهیه گزارشات مالی ماهیانه از پرداختهای انجام شده و پیش رو به پیمانكاران و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مسئول مالی اداری و مدیر پروژه

11- ارزیابی ‌های اولیه و دوره‌ای از سازندگان و فروشندگان كالا و خدمات

12- Packing List ، حمل، بسته‌بندی، ترخیص، بیمه، بارگیری ، تخلیه و ...

13-  ارائه خدمات ساخت داخلی برای جایگزینی خریداری خارجی در مقاطع مختلف پروژه‌ با تایید مدیر پروژه

14-  ایجاد بانك اطلاعاتی سازندگان و فروشندگان

15-  تهیه بانك اطلاعاتی قیمتها و اخذ بودجه‌های لازم برای خریدهای پروژه‌

16-   انجام كلیه اموری كه ماهیت تامین دارند و در بهینه سازی روند پروژه موثر واقع می گردند

17-  مدیریت در تامین تجهیزات اصلی در سایت

18- انجام عملیات مهندسی شامل طراحی ، برآورد احجام و تفكیك عملیات ساخت و خرید

19- تهیه لیست خریدهای مستقیم پروژه كه بعد از خرید ، بسته بندی و به سایت ارسال خواهند گردید.

 

 

 

 

شرح وظایف دفتر فنی پروژه

 

با توجه به این كه كلیه كارهای انجام شده در كارگاه در قالب پیمان و توافقات انجام شده بین كارفرما و دستگاه نظارت صورت می پذیرد و ارائه و پردازش و جمع آوری مستندات كارهای انجام پذیرفته در پروژه جهت تنظیم اسناد وصول مطالبات بخش مهمی از مراحل اجرای یك پروژه می باشد لذا این وظیفه بر عهده دفتر فنی كارگاه می باشد كه بخشی از وظایف آن عبارت خواهد بود از:

 

1-     مطالعه اسناد فنی اعم از نقشه و فهرست مقادیر پیمان و استخراج كمبودها و موارد متناقض

2-     استخراج فهرست مقادیر كارهای انجام شده

3-     رسیدگی به صورت وضعیت پیمانكاران جزء و كنترل مقادیر و حجم عملیات اجرایی انجام شده

4-     تنظیم صورتجلسات كارهای انجام شده و تغییر یافته

5-     پیگیری دستوركارها و اخذ تاییدیه های مربوطه

6-      تهیه مستندات اعم از دستوركار و آنالیز بها و روش اجرای كارهای جدید ابلاغ شده خارج از پیمان

7-     استخراج پیشرفت فیزیكی روزانه ، هفتگی و ماهانه

8-     تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها به صورت ماهانه

9-     تهیه و تنظیم صورت وضعیت تعدیل

10- در صورت تحویل مقطعی قسمتهایی از پروژه تنظیم اسناد مربوطه جهت تحویل موقت بخشهای مربوطه

11- استخراج موارد مربوط به تناقضات حین اجرای كار و تاخیرات پرداختی كارفرما و عدم تطابق با بخشنامه ها و مستندات قانونی  جهت ارجاع به مدیریت پروژه

شرح وظایف سرپرست فنی و اجرائی

 

1-     نظارت بر پیمانكاران ساخت و نصب و رفع مشكلات فنی آنان

2-      اخذ برنامه های اجرائی از برنامه ریزی و كنترل پروژه

3-      توزیع برنامه به واحدهای اجرائی ( پیمانكاران/ گروههای امانی )

4-      مطالعه برنامه و پیش بینی و هماهنگی جهت تأمین منابع مورد نیاز قبل از شروع هر كار

5-      تهیه چك لیستهای مناسب جهت دستور كارهای برنامه و تكمیل آنها

6-       انجام نظارت فیزیكی روزانه بر امور در دست انجام در سایت

7-      برگزاری جلسات داخلی با مجریان ( پیمانكاران/ گروههای امانی ) جهت مسائل برنامه و مشكلات اجرائی

8-      جمع آوری اطلاعات لازم برای  گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه  مرتبط با واحد كنترل پروژه

9-      كنترل صورت وضعیتهای پیمانكاران

10-  تهیه گزارشات لازم از منابع مصرف شده در مورد كارهای اضافی

11-  رسیدگی و پاسخگوئی به مكاتبات فنی مرتبط با حوزه اجرا

12-  حضور در جلسات با كارفرما و نیز تهیه گزارشات مرتبط با امور برنامه و كنترل پروژه

13-  اعلام وضعیت تغییرات لازم الاجرا در برنامه زمانبندی

14-  تهیه گزارشات هفتگی از وضعیت پیمانكاران و مشكلات و راهكارها و اعلام به سرپرست كارگاه

15-  ایجاد هماهنگی بین گروههای اجرائی فعال در جبهه های كاری از نظر تأمین منابع و امور ایمنی و بهداشت و آموزش

16-   رسیدگی به امور حراستی و ایمنی هماهنگ با مسئولین مربوطه

17-  ارتباط و هماهنگی با دفتر فنی جهت امور مربوط به اجرا و تأمین مواد و مدارك

18-  هماهنگی با QC جهت تسریع و پیشبرد تكمیل مدارك فعالیتهای انجام شده

19-  هماهنگی با نظارت جهت اخذ مجوزهای لازم انجام كار

20-  هماهنگی با انبار بمنظور تدارك و تأمین بموقع مصالح مورد نیاز

21-  هماهنگی كامل در امور طراحی ، ساخت و نصب و اجرا با دفتر فنی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 20 آبان 1398 08:40 ق.ظ
Somebody essentially lend a hand to make critically posts I'd state.
That is the first time I frequented your website page
and thus far? I amazed with the research you made to make this actual publish extraordinary.
Magnificent activity!
یکشنبه 28 مهر 1398 09:17 ق.ظ
Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.
دوشنبه 3 تیر 1398 06:13 ق.ظ

With thanks, Lots of knowledge!

cialis manufacturer coupon cialis pills price each ou trouver cialis sur le net we choice free trial of cialis cialis pills cialis 20mg viagra vs cialis vs levitra miglior cialis generico prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 02:14 ب.ظ

You've made your point quite nicely!.
prices on cialis 10 mg purchasing cialis on the internet generic cialis levitra cialis wir preise tadalafil 20 mg cost of cialis per pill cialis from canada only best offers cialis use cialis 5 mg para diabeticos generic cialis at the pharmacy
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:21 ب.ظ

With thanks, A good amount of information.

cialis daily cialis online nederland cialis daily new zealand cialis generika buy online cialis 5mg safe dosage for cialis safe dosage for cialis cialis kaufen bankberweisung click here cialis daily uk canada discount drugs cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:13 ق.ظ

Wonderful material. Cheers.
cialis daily dose generic order generic cialis online cialis name brand cheap cialis generico en mexico only best offers cialis use american pharmacy cialis cialis efficacit where cheapest cialis buy cialis generic cialis pill online
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:20 ق.ظ

Point very well taken!.
can i take cialis and ecstasy cialis kaufen cialis for sale south africa cialis ahumada brand cialis generic cialis pills in singapore cialis 5 mg funziona cialis daily dose generic cialis 10mg prix pharmaci cialis wir preise
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:09 ب.ظ

Truly a lot of fantastic material!
cialis australia org cialis super kamagra american pharmacy cialis online cialis we choice free trial of cialis cialis prezzo di mercato cialis canada on line india cialis 100mg cost cialis baratos compran uk cuanto cuesta cialis yaho
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:12 ق.ظ

Regards. I appreciate this.
cialis 20mg preis cf cialis cost acquisto online cialis cialis 30 day sample generic for cialis no prescription cialis cheap cialis for sale south africa wow cialis 20 buy cheap cialis in uk opinioni cialis generico
جمعه 17 خرداد 1398 06:23 ب.ظ

Info nicely regarded!!
order cialis from india buy online cialis 5mg cialis 5 mg effetti collateral free cialis where to buy cialis in ontario cialis et insomni click now buy cialis brand click now cialis from canada walgreens price for cialis cialis generika
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:45 ق.ظ
スーパーコピーブランド激安通販店brand-saoe.com 小谷質屋 は各ランクのブランドスーパーコピー満載し、
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:51 ب.ظ

You mentioned it superbly!
drugstore online shopping canada viagra how safe are canadian online pharmacies northwest pharmacy canada canadian prescriptions online canadian pharmacy canadian medications by mail canadian online pharmacies legal canadian pharmacy king online pharmacies tech school
شنبه 17 فروردین 1398 01:05 ب.ظ
超人気高級ロレックススーパーコピー、ウブロ、カルティエ等ブランド時計コピー2018新作提供してあげます!ヴィトンスーパーコピー弊社優秀なブランドコピー
جمعه 16 آذر 1397 12:19 ق.ظ

You actually expressed that exceptionally well!
only here cialis pills if a woman takes a mans cialis cialis vs viagra tarif cialis france price cialis best cialis online nederland buy cialis cheap 10 mg buying cialis on internet cialis 100mg suppliers cialis for sale south africa
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:51 ق.ظ

Good data. Thanks a lot!
how much does a cialis cost enter site very cheap cialis tadalafil 20mg brand cialis nl usa cialis online cialis baratos compran uk generic cialis with dapoxetine cialis generic how much does a cialis cost cialis tablets for sale
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:03 ق.ظ

You have made your point.
cialis 20mg prix en pharmacie bulk cialis cialis farmacias guadalajara cialis daily cialis sale online 40 mg cialis what if i take generic cialis with dapoxetine acquisto online cialis buy cialis online rx cialis para comprar
سه شنبه 13 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Good information, Thanks a lot.
tadalafil 5mg cialis tablets for sale cialis pills the best choice cialis woman cialis for sale south africa cialis generika cialis cipla best buy cialis purchasing how to buy cialis online usa cialis online deutschland
دوشنبه 12 آذر 1397 12:07 ب.ظ

Beneficial information. With thanks!
generic cialis in vietnam we choice cialis pfizer india cialis rezeptfrei price cialis per pill generic cialis soft gels brand cialis nl effetti del cialis cialis canada on line interactions for cialis tadalafil generic
دوشنبه 12 آذر 1397 12:47 ق.ظ

Regards. I value this.
cialis billig best generic drugs cialis cialis 5 mg funziona cialis flussig cialis lowest price cialis farmacias guadalajara cialis online holland cialis dosage amounts enter site very cheap cialis cialis super kamagra
یکشنبه 11 آذر 1397 12:42 ق.ظ

You've made the point!
effetti del cialis cialis generico in farmacia cialis dosage recommendations generic cialis levitra online cialis cialis sans ordonnance cialis bula ou acheter du cialis pas cher cialis bula cialis baratos compran uk
جمعه 9 آذر 1397 12:41 ب.ظ

Thanks. I like it.
cialis 5mg billiger usa cialis online cialis ahumada tadalafil tablets cialis name brand cheap american pharmacy cialis order a sample of cialis viagra vs cialis vs levitra cialis in sconto miglior cialis generico
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:46 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
overnight cialis tadalafil how to buy cialis online usa cialis 20 mg low dose cialis blood pressure acquisto online cialis ou acheter du cialis pas cher cialis e hiv cialis canada on line cialis generisches kanada price cialis per pill
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:26 ق.ظ

Kudos! Wonderful information.
free generic cialis cialis prezzo di mercato venta cialis en espaa rx cialis para comprar cialis professional from usa 5 mg cialis pharmacie en ligne rx cialis para comprar comprar cialis navarr generic cialis in vietnam buying cialis on internet
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:01 ب.ظ

Beneficial advice. Many thanks!
can i take cialis and ecstasy what is cialis costo in farmacia cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg effetti collateral cialis cipla best buy cialis 10 doctissimo cialis dosage amounts cialis pills price each
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:18 ق.ظ

You've made your point quite effectively!!
levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg generic levitra cheap 20mg levitra generic levitra levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription buy levitra 10mg buy levitra 20 mg vardenafil
شنبه 7 مهر 1397 08:57 ب.ظ

Lovely info. Many thanks.
cialis daily dose generic only best offers cialis use cialis rezeptfrei cialis sale online cialis generico online 5 mg cialis coupon printable generic cialis cialis authentique suisse buy cialis uk no prescription cialis generic
شنبه 31 شهریور 1397 03:32 ب.ظ

Cheers, Fantastic information!
northwest pharmacies in canada canadian online pharmacies canadian viagra canada medication pharmacy canada online prescriptions canadian cialis north west pharmacies canada rx from canada how safe are canadian online pharmacies northwestpharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:18 ب.ظ

You said it superbly!
tadalafil 5mg cialis cost cialis generico generic cialis in vietnam cialis tablets australia cialis in sconto cialis patent expiration when can i take another cialis overnight cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:07 ب.ظ

Wonderful material. Appreciate it.
cialis venta a domicilio female cialis no prescription the best choice cialis woman cialis dosage recommendations achat cialis en europe cialis venta a domicilio we use it cialis online store comprar cialis 10 espa241a we recommend cheapest cialis cialis billig
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:57 ق.ظ

You actually suggested that effectively!
cialis online nederland cialis farmacias guadalajara cialis en mexico precio cialis super acti cialis dosage amounts where do you buy cialis viagra or cialis try it no rx cialis link for you cialis price comprar cialis navarr
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو